FITXA INSCRIPCIÓ

FITXA INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:………………………………………………………………………..
Edat: ……….  Lloc naixement:…………………………………………………….
Adreça:…………………………………………………………………………………….
CP: Població: ……………………………………………………………………………
Teléfon:……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………….
Nom artístic (si s’escau):……………………………………………………………
Instruments:…………………………………………………………………………….
Músics acompanyants (màxim 2). Nom, cognom i instruments:

•  ……………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………….

Títol cançons:

• ……………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………….

 

Signatura:

 

 

……………………………………………………..

Data:

…………………………………………………….